სიახლეები

  • 11.04.2019 - განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ბრალდებული პირის გამართლება და უდანაშაულოდ ცნობა 

    ვრცლად
  • 07.04.2019 - საერთაშორისო კომბანიის რეგისტრაცია 

    ვრცლად
  • 05.04.2019 - ხელშეკრულების ბათილად ცნობისა და მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების დაბრუნების შესახებ სასამართლო დავა LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ დასრულდა 

    ვრცლად