სიახლეები

  • 04.04.2019 - LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებისაგან გათავისუფლება

    ვრცლად
  • 29.03.2019 - აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდება პატიმრობის ნაცვლად

    ვრცლად
  • 01.03.2019 - უკანონო 9 თვიანი პატიმრობის შემდეგ მითვისება-გაფლანგვაში ბრალდებული პირის გამართლება და სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლება 

    ვრცლად