სიახლეები

  • 05.04.2019 - ხელშეკრულების ბათილად ცნობისა და მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების დაბრუნების შესახებ სასამართლო დავა LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ დასრულდა 

    ვრცლად
  • 04.04.2019 - LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებისაგან გათავისუფლება

    ვრცლად
  • 29.03.2019 - აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდება პატიმრობის ნაცვლად

    ვრცლად