სიახლეები

  • 25.02.2019 - აქციათა ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობისა და აქციათა პაკეტზე საკუთრების უფლების დაბრუნების შესახებ სასამართლო დავა LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ დასრულდა

    ვრცლად
  • 16.01.2019 - ხულიგნობაში ბრალდებული პირების გამართლება

    ვრცლად
  • 28.12.2018 - განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულისათვის ბრალდებული პირის გამართლება და უდანაშაულოდ ცნობა

    ვრცლად