სიახლეები

  • 01.03.2019 - უკანონო 9 თვიანი პატიმრობის შემდეგ მითვისება-გაფლანგვაში ბრალდებული პირის გამართლება და სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლება 

    ვრცლად
  • 25.02.2019 - აქციათა ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობისა და აქციათა პაკეტზე საკუთრების უფლების დაბრუნების შესახებ სასამართლო დავა LCS-ის კლიენტის სასარგებლოდ დასრულდა

    ვრცლად
  • 16.01.2019 - ხულიგნობაში ბრალდებული პირების გამართლება

    ვრცლად